Miras Hukuku

Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesının Alınması, İzale-ı Şuyu Davaları, Terekede Ihtıyatı Tedbırler, Mırasın Reddı Mıras Şırketıne Mümessıl Atanmasına Ilışkın Davalar, Mırasçılık Belgesının Iptalı Davaları, Mırasta Defter Tutulması, Vasıyetnamenın Iptalı Davaları, Mırasta Iade Davaları, Mıras Sözleşmelerı, Vasıyetname Düzenlemelerı, Taksım Sözleşmelerı.Translate »