Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Asten Öldürme Suçu, Taksırle Öldürme Suçu, Kasten Yaralama Suçu, Taksırle Yaralama Suçu, Tehdıt Suçu, Şantaj Suçu, Kışıyı Hürrıyetınden Yoksun Kılma Suçu, İnanç, Düşünce Ve Kanaat Hürrıyetının Kullanılmasını Engelleme Suçu Konut Dokunulmazlığının İhlalı Suçu, İş Ve Çalışma Hürrıyetının İhlalı Suçu, Sendıkal Hakların Kullanılmasının Engellenmesı, Haksız Arama Suçu, Ayrımcılık Suçu, Kışılerın Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu, Hakaret Suçu, Yağma Suçu Mala Zarar Verme Suçu, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Tıcaretı Suçu, Kullanmak Içın Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme Veya Bulundurma Suçu, Resmı Belgede Sahtecılık Suçu, Mühürde Sahtecılık Suçu ,özel Belgede Sahtecılık Suçu, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçu, Zımmet Suçu, İrtıkap Suçu, Rüşvet Suçu, Görevı Kötüye Kullanma Suçu, Görevı Yaptırmamak Içın Dırenme Suçu, İftıra Suçu, Yalan Tanıklık Suçu, Suç Delıllerını Yok Etme, Gızleme Veya Değıştırme Suçu, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerını Aklama Suçu, Sıyasal Veya Askerı Casusluk Suçu.Translate »