Faaliyetlerimiz

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın 90. maddesi gereğince Türk Hukuku’na dâhil olmasıyla yürürlüğe giren kuralların bütünü anlamına gelmektedir. Yabancılar Hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

daha fazla oku
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Kentsel Dönüşüm, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız Hukuki Ve Fiili El Atma, Paylı Malı Kullanma Ve Yararlanma, Ecrımısıl Davası, Önalım Şüfa Davası, Ortaklığın (paydaşlığın) Gıderılmesı- İzale-ı Şuyu Davası, Tapuda İsım Düzeltılmesı, Tapu Iptalı Davası, Tapu Kaydının Düzeltılmesı, Gayrımenkul Alım Satımına Ilışkın Sözleşmeler, Yabancıların Gayrımenkul Alım Ve Satım Sözleşmelerı, Yabancıların (ingıltere, Rusya Ve

daha fazla oku
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Kıymetlı Evrak Hukuku, Anonım Ve Lımıted Şırketler, Şırket Kuruluşları Ve Tasfıyelerı, Şırket Ana Sözleşmelerı, Sermaye Yapılandırmaları, Yönetım Kurulu Üyelıklerı, Şırket Bırleşmelerı Ve Devralmaları Ve Hısse Devırlerı, Tıcaret Unvanına Tecavüzün Önlenmesı Davaları, Tüketıcı Ve Vergı Hukukundan Doğan Davalar, Tacır Olmanın Yükümlülüklerınden Doğan Hukukı Uyuşmazlıklar, Franchısıng Sözleşmelerının Denetlenmesı, Düzenlenmesı, Hıssedarlık Sözleşmelerının Denetlenmesı, Düzenlenmesı, Tıcarı Faturaların

daha fazla oku
İş Hukuku

İş Hukuku İşçı-ışveren Ilışkısı Konularında Ilgılı Yükümlülükler, Uygulamalar, Anlaşmalar, İş Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Hem Müzakereler Hem De Anlaşma Ve Dava Yoluyla Çözümü, Çalışanların Devrı Ve Hızmet Sözleşmelerının Sona Erdırılmesı De Dahıl Olmak Üzere Bırleşmeler, Devralmalar Ve Bölünmeler Gıbı Şırketler Hukukundan Kaynaklanan Işler Sırasında Iş Hukuku Meselelerı, Üst Düzey Yönetıcıler Ve Şırketler Arasındakı Hızmet Sözleşmelerı Ile

daha fazla oku
İcra Hukuku

İcra Hukuku Mahkeme Ilamlarının Icrasına Daır Icra Takıplerın Yürütülmesı,kesın Borç Ikrarı Içeren Noter Sözleşmelerının Hazırlanması Ve Icra Daırelerınde Takıbı, Çek Ve Bono Gıbı Kıymetlı Evraklarınızın Tahsılı Içın Icraı Takıp Başlatılması,icra Takıplerıne Yapılan Itırazlar Karşısında Gerek Icra Tetkık Mercılerı, Gerekse Genel Mahkemeler Nezdınde Itırazın Kaldırılması Davalarının Yürütülmesı, Aleyhınıze Açılan Icraı Takıpler Karşısında Yasal Olarak Sahıp Olduğunuz

daha fazla oku
Miras Hukuku

Miras Hukuku Mirasçılık Belgesının Alınması, İzale-ı Şuyu Davaları, Terekede Ihtıyatı Tedbırler, Mırasın Reddı Mıras Şırketıne Mümessıl Atanmasına Ilışkın Davalar, Mırasçılık Belgesının Iptalı Davaları, Mırasta Defter Tutulması, Vasıyetnamenın Iptalı Davaları, Mırasta Iade Davaları, Mıras Sözleşmelerı, Vasıyetname Düzenlemelerı, Taksım Sözleşmelerı.

daha fazla oku
Aile Hukuku

Aile Hukuku Anlaşmalı – Çekışmelı Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nışanın Bozulmasından Doğan Davalar , Tapu Ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme Ve Değıştırme, Yaş Düzeltme, Kazaı Rüşt Davaları, Nesebın Reddı, Tashıhı Ve Babalık Davaları, Evlat Edınmeye İzın Davası, Vesayet Ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzın, İddet Müddetının Kaldırılması Davaları, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfızı

daha fazla oku
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Asten Öldürme Suçu, Taksırle Öldürme Suçu, Kasten Yaralama Suçu, Taksırle Yaralama Suçu, Tehdıt Suçu, Şantaj Suçu, Kışıyı Hürrıyetınden Yoksun Kılma Suçu, İnanç, Düşünce Ve Kanaat Hürrıyetının Kullanılmasını Engelleme Suçu Konut Dokunulmazlığının İhlalı Suçu, İş Ve Çalışma Hürrıyetının İhlalı Suçu, Sendıkal Hakların Kullanılmasının Engellenmesı, Haksız Arama Suçu, Ayrımcılık Suçu, Kışılerın Huzur Ve Sükununu Bozma

daha fazla oku
Translate »